Bli medlem

Bli medlem som person
Gå med i vår förening du med!

Vare sig det är som stödmedlem eller aktiv medlem är du varmt välkommen.
För att bli medlem sätter du in ett belopp enligt nedan på BG 5275-8810 och märker insättningen med ditt namn och ”Medlemsavgift”. Du kan också komma in i butiken, så löser vi det gärna.
Medlemsavgiften är 150 kr per år för enskild person, 100 kr för studerande, arbetslösa och
pensionärer samt 200 kr om hela familjen väljer att gå med.
Som medlem får du regelbunden information om vår verksamhet i ett Medlemsblad.​

Om du använder Internet är det viktigt att du tydligt anger under meddelande vad inbetalningen avser.