RH-5.jpg

Start Föreningen Leverantörer Butiken Varor som gåva Kalendarium Kontakt Bokn
Bliv medlem som person Bliv medlem som företag Styrelsen

 

Styrelsen

Följande styrelse gäller för 2019

Ordförande Gunilla Åkesson 
Ordinarie ledamöter:
Elaine Olsson
Helena Edström
Kerstin Hjerpe
Anette Fredlund

Ersättare 
Ann-Mari Fredholm
——————————————————————-
Revisorer
Ordinarie
Kerstin Olsson
Jan Lönnerfors

Ersättare
Barbro Ceder