RH-5.jpg

Start Föreningen Leverantörer Butiken Varor Kalendarium Kontakt Bokn.schema
Företagsmedlemmar Bliv medlem som person Bliv medlem som företag Styrelsen

 

Styrelsen

Följande styrelse gäller för 2016

Ordförande Gunilla Åkesson 
Ordinarie ledamöter:
Kerstin Anderlind
Helena Edström
Kerstin Hjerpe
Anette Fredlund

Ersättare 
Love Hetz
Ann-Mari Fredholm
——————————————————————-
Revisorer
Ordinarie
Kerstin Olsson
Jan Lönnerfors

Ersättare
Barbro Ceder