RH-5.jpg

Start Föreningen Leverantörer Butiken Varor som gåva Kalendarium Kontakt Bokn
Bliv medlem som person Bliv medlem som företag Styrelsen

 

Föreningen

Föreningen för global rättvisa heter den ideella förening som står bakom Världsbutiken i Helsingborg. Det är en religiöst och politiskt obunden organisation med hundratalet medlemmar.

Syftet är att bidra till en bättre fördelning av världens resurser genom att sälja rättvist inhandlade varor, dels genom att arbeta med opinionsbildning.

Föreningen är medlem i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, som är medlemsorganisation för drygt fyrtio världsbutiker i Sverige, samt i Nätverk Helsingborg för Rättvisa och Solidaritet.

Vår verksamhet i form av föredrag, informationsträffar o dyl göres i samarbete med Studieförbundet Sensus.Föreningens aktiva medlemmar, ett trettiotal volontärer, ansvarar för och driver affärsverksamheten helt ideellt.

I butiken ansvarar ett butikslag för inköp, skyltning, försäljning m.m. 
I föreningen ansvarar ett opinionslag för den utåtriktade verksamheten, såsom föredrag, medlemsrekrytering och övrig opinionsbildning. 
Administrationlaget ger underlag för styrelsens ekonomihantering samt svarar för administrationen.