RH-5.jpg

Start Föreningen Leverantörer Butiken Varor Kalendarium Kontakt
Partners Länkar Mer om nyheter Fair Trade Beyond 2015

 

Fair Trade Beyond 2015

Vad händer efter 2015?
Fair Trade Beyond 2015 samlar aktörer från rättvishandelsrörelsen världen över
för att ta in rättvisa handelsbestämmelser i det nya ramverk som ska ersätta
millenniemålen.
I Fair Trade Beyond 2015-deklarationen formuleras rörelsens viktigaste krav på utvecklingen.
Målet är att så många som möjligt från myndigheter, näringsliv och civilsamhället ska ställa
sig bakom deklarationen som kommer att skickas till FN:s toppmöte om millenniemålen i
september. Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister, är en av de 30 personer som utsetts
att bearbeta underlaget till det nya ramverket och uppropet kommer att överlämnas till
henne efter World Fair Trade Day.

​________________________________________________________________________________________________________________

Declaration
I call on the world leaders gathering in New York in September 2013 at the
United Nations General Assembly High-Level Meeting on the framework to
replace the 2015 Millennium Development Goals to put in place a new global
development framework that:

• aims to create a just, equitable and sustainable world in which every person
can realise their human rights, fulfil their potential and live free from poverty. This
framework must be based on the three pillars of sustainable development
(social, environmental, economic) and must ensure that all actors, at all levels,
put in place coherent policies for development.

• addresses the need to reform trade rules and practices with the aim to
overcome inequalities and empower small producers and workers in
developing countries to trade their way out of poverty.

• supports partnerships for development between governments, local authorities,
business and citizens, such as Fair Trade, which ensure market access
for disadvantaged producers, guarantee sustainable livelihoods, respect labour
standards, phase out child labour and encourage environmentally-sustainable
farming and production practices.